Ostu-müügi lepingu näidis

Ostu-müügi lepingu näidis

Raamatpidajalt tihti küsitav dokument – laadi blankett endale arvutisse: Ostu-müügi lepingu näidis.doc.

OSTU- MÜÜGI LEPING

 ………………………….. 2012.aasta Tartus,
…………………………………………………,
isikukoodiga ………………………………,
aadressiga …………………………………., (edaspidi nimetatud MÜÜJA)

ja

…………………………………………………,
isikukoodiga ………………………………,
aadressiga …………………………………., (edaspidi nimetatud OSTJA),

keda edaspidi nimetatakse käesolevas lepingus Poolteks, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 1. Ostja ostab ja Müüja müüb järgmised Kaubad järgmistes kogustes:

  1. …………………………. …………………………. ………………………….

  2. …………………………. …………………………. ………………………….

  3. …………………………. …………………………. ………………………….

 2. Kogu punktis 1 nimetatud Kauba ostu-müügi hinnaks on Pooled kokku leppinud järgmise summa: ………………………………… eurot.

 3. Müüja kinnitab käesolevale lepingule allakirjutades, et on kauba eest kogu kokkulepitud hinna sularahas kätte saanud.

 4. Müüja kinnitab käesolevale lepingule allakirjutades, et kaup oli enne müüki tema omandisse kuuluv.

 5. Ostja kinnitab, et on kauba kätte saanud.

 6. Ostja kinnitab, et on kauba põhjalikult enne ostu üle vaadanud ning tal ei ole kauba suhtes mingeid pretensioone.

 7. Kõik käesoleva lepingu järgi tekkinud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 8. Käesolev leping jõustub allakirjutamise momendist.
 9. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

MÜÜJA
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

OSTJA
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________