Negatiivne omakapital – mida teha?

Negatiivne omakapital

Negatiivne omakapital ja netovara nõuete mittetäitmine on päris paljude ettevõtjate aastaaruannetes esinev probleem. Äriseadustik nõuab negatiivse omakapitali vastavusse viimist seaduse nõuetega ning netovara suurendamist. Ja siit tekibki raamatupidamise küsimus – mida teha, et omakapital vastaks seaduses ettenähtule?

Netovara

Netovara on raamatupidamisbilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma. Äriseadustiku nõuded omakapitali taastamiseks on üsna ranged. Järjest enam ettevõtteid siiski peavad omakapital taastamisega tegelema, sest eelmiste perioodide reservidest ei piisa majanduslanguse kahjumite katmiseks.

Kuidas netovara taastada – osaühingu näited, negatiivne omakapital

  • Osakapitali vähendamine või suurendamine, sealhulgas ülekursi arvelt
  • Osaühingu lõpetamine
  • Osaühingu ühinemine
  • Osaühingu jagunemine
  • Osaühingu ümberkujundamine
  • Osaühingu pankrotiavalduse esitamine
  • Muude abinõude tarvituselevõtt, et netovara seadusel nõuetele vastavaks viia ning negatiivne omakapital likvideerida.

Osakapital vähendamist näiteks võib kaaluda, kui osaühingu osakapital on suurem seaduses nõutavast miinimumkapitalist. Osakapitali summa vähedamisel väheneb ka vastava netovara nõude summa. Osaühingu lõpetamine või pankrotiavalduse esitamine on    üsna äärmuslikud võimalused, kuid vahel tuleb ka neid tõsiselt kaaluda.

Osaühingu jagunemine, ühinemine või ümberkujundamine teist tüüpi ühinguks võib olla heaks alternatiiviks, kui leidub sobiv ettevõte, millega toimingut teostada. Sellisel juhul võib ühe ettevõtte kasum teise kahjumlikku tegevust omakapital mõttes raamatupidamislikult tasakaalustada.

Muud abinõud negatiivse omakapitali taastamiseks

Muude abinõude tarvituselevõttu võiks kaaluda, kui ühingul on näiteks eraisikust omanikelt saadud pikaajalisi laene, millest loobumisel ühingu omakapital õnnestub viia seaduse sätetele vastavaks. Kaaluda võib siinjuures näiteks omanikelt saadud laenude intressinõuetest loobumist või laenu põhinõudest loobumist. Eeliseks on sellisel juhul see, et antud võimalus ei nõua lisanduvat raha sissemaksmist ühingusse. Ka on nõudest loobumise teostamine tehniliselt lihtne ja raamatupidamises lihtne korraldada. Negatiivne on sellisel juhul see, et kui nõudest on loobutud, siis hiljem maksuvabalt sama nõude tagastust välja maksta ei saa.

Kokkuvõtteks on negatiivse omakapitali ja netovara taastamise võimalusi päris mitmeid. Ettevõtjal tasub võimalusi kaaludes ka silmas pidada, kas ühingu kahjumlik tegevus on vaid ühe majandusaasta probleem või on tegemist pikamaajalise kahjumliku tegevusega. Negatiivse omakapitali taastamise võimalused raamatupidamises võivad sellistel puhkudel üsna erinevad olla.

Edu!