Maksumäärad 2016

2016.aastal kehtivad peamised maksumäärad eraisikutele ja juriidilistele isikutele on järgmised:

Tulumaks

  • 2016.aastal on tulumaksu määr 20%
  • 2016.aastal juriidiliste isikute väljamaksetelt (näiteks dividendid, erisoodustused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) on tulumaksumäär 20/80.

Sotsiaalmaks, kogumispension, töötuskindlustusmaks jm

Eraisikut puudutavad maksumäärad 2016.aastal:

  • Eraisikutele kehtiv tulumaksuvabastus on 2040 eurot aastas, mis teeb 170 eurot kuus
  • Sotsiaalmaksu maksmisel on aluseks töötasu alammäär 390,00 eurot. Seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70€ kuus (390,*0,33)
  • Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on 1,6%
  • Tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 0,8%
  • Kui töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioniga, siis selle makse määr 2016 aastal on 2% või 3%. Kontrolli täpne kogusmipensioni määr Pensionikeskuse kodulehelt töötaja isikukoodi alusel.

Miinimumpalk ehk töötasu alammäär

Miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 2,54 eurot tunnis.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 430,00 eurot kuus.
Töötasu alammäär on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Lähetused

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.
Muude lähetusega kaasevate mõistlike kulude osas maksuvaba piirmäär puudub (näiteks sõidupiletite ostmisega kaasnevad, reisikindlustuse, viisa vormistamise, pagasiveo, valuutakursside vahest tulenevad või muud sarnased kulud).
Vajadusel vaata täpsustavat lähetuste infot Riigiteatajast.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine

Sõitude kohta arvestuse olemasolul on maksuvaba hüvitis 335 eurot kuusArvestuse aluseks on sõidukilomeetri hind 0,30 eurot.
Täpsem info sõitude arvestuse koht vaata vajadusel üle Riigiteatajast.

Muudatused toodud maksumäärades, miinimumpalgas , autohüvitustes ning lähetuste maksuvabades määrades avaldame vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poolt vastuvõetud seadusaktidele.

Edu!