Maksumäärad 2013

2013.aastal kehtivad peamised maksumäärad eraisikutele ja juriidilistele isikutele on järgmised:

Tulumaks

  • 2013.aastal on tulumaksu määr 21%
  • 2013.aastal juriidiliste isikute väljamaksetelt (näiteks dividendid, erisoodustused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) on tulumaksumäär 21/79.

Sotsiaalmaks, kogumispension, töötuskindlustusmaks jm

Eraisikut puudutavad maksumäärad 2013.aastal:

  • Eraisikutele kehtiv tulumaksuvabastus on 1728 eurot aastas, mis teeb 144 eurot kuus.
  • Sotsiaalmaksu maksmisel on aluseks töötasu alammäär 290,00 eurot (NB)
  • Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on 2% (NB)
  • Tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 1% (NB)
  • Kui töötaja on liitunud kohustusliku kogumispensioniga, siis selle makse määr 2013 aastal on 2%. Kontrolli täpne kogusmipensioni määr Pensionikeskuse kodulehelt töötaja isikukoodi alusel.

Miinimumpalk ehk töötasu alammäär

Miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 1,90 eurot tunnis.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 320,00 eurot kuus.
Töötasu alammäär on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Lähetused

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 32,00 eurot päevas.
Muude lähetusega kaasevate mõistlike kulude osas maksuvaba piirmäär puudub (näiteks sõidupiletite ostmisega kaasnevad, reisikindlustuse, viisa vormistamise, pagasiveo, valuutakursside vahest tulenevad või muud sarnased kulud).
Vajadusel vaata täpsustavat lähetuste infot Riigiteatajast.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine

Sõitude arvestuse puudumisel on maksuvaba hüvitis 64 eurot kuus.
Sõitude kohta arvestuse olemasolul on maksuvaba hüvitis 256 eurot kuus.
Arvestuse aluseks on sõidukilomeetri hind 0,30 eurot.
Täpsem info sõitude arvestuse koht vaata vajadusel üle Riigiteatajast.

Muudatused toodud maksumäärades, miinimumpalgas , autohüvitustes ning lähetuste maksuvabades määrades avaldame vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poolt vastuvõetud seadusaktidele.

Kordaminekuid!