Uncategorized

Alustav ettevõte – millal tekib TSD esitamise kohustus?

Posted on

Mis on TSD deklaratsioon? Alustasid ettevõtlusega – ettevõte on loodud. Tekib küsimus – millal on vaja hakata Maksu- ja Tolliametile esitama TSD deklaratsioone? Millest see sõltub? Enamasti esitab vajaliku deklaratsiooni raamatupidamine, kuid väikeettevõtte puhul saab sellega edukalt hakkama ka ettevõtte juhataja. Raamatupidamise ülesanne on sellisel juhul vajadusel vaid esitatud TSD deklaratsioonid üle kontrollida. TSD = […]

Uncategorized

Loomeettevõtte raamatupidamine ja aastaaruanne

Posted on

Loomeettevõtte raamatupidamine ja aastaaruanne – raamatupidamise korraldus on enamasti sarnane tavapärase ettevõtte raamatupidamisega. Erinevused tulevad välja peamiselt sellest, et enamasti on loomeettevõtte puhul tegemist päris uue ettevõttega. Siinkohal on peamine, et ettevõtte (näiteks osaühingu) juht saaks piisava ülevaate muuhulgas ka järgmistest raamatupidamist puudutavatest valdkondadest. Loomeettevõtte raamatupidamine – tähelepanu: Millised dokumendid on raamatupidamise jaoks olulised minu ettevõttele Millised […]

Uncategorized

Raamatupidamine ja erisoodustused, uued koolitused!

Posted on

Raamatupidamine ja erisoodustused Et raamatupidamine arvestaks erisoodustused õigesti, soovitame raamatupidajatel osa võtta Maksu- ja Tolliameti poolt korraldatavatest koolitustest. Koolitused Uutest korraldatavatest koolitustest antakse teada igakuiselt Maksu- ja Tolliameti kodulehel, koolitused leiad nii: ava www.emta.ee vali vasakult veerust Koolitused vali vasakult veerust Koolitusele registreerumine Seejärel kuvatakse erinevad koolitused ning nende toimumiskohad. Raamatupidamine ja infomaterjalid Samalt lehelt […]

Uncategorized

Bilansi koostamine ja bilansiskeem

Posted on

Bilansi koostamine – täisteenus koos muude raamatupidamise aruannetega. Bilansi koostamine, kasumiaruande ning rahavoogude aruande kokkupanemine – raamatupidamine on niikaugel, et vaja koostada just need lõpparuanded. Sisestasid kõik raamarupidamise algdokumendid raamatupidamisprogrammi ning pearaamat on koos. Vajad nüüd kiirelt abi aruannete koostamisel? Usun, et saame bilansi koostamisel aidata: pearaamatu ülevaatamine bilansi ja kasumiaruande koostamine rahavoogude aruande ehk […]

Uncategorized

Alustava ettevõtte raamatupidamine

Posted on

Alustava ettevõtte raamatupidamine Alustava ettevõtte raamatupidamine ei pea olema korraldatud keeruliselt, pigem tee seda lihtsalt ja endale väga selgelt ning arusaadavalt. Majandustehingud juba toimuvad – väljastad arveid, tasud kaupade ja teenuste eest. Mõtled samas ka raamatupidamise korraldamisele, kuid ühtegi konkreetset sammu veel pole teinud, sest aastaaruande esitamiseni on aega mitmed kuud. Küsimus, mis vastust ootab, […]

Uncategorized

Töölähetuse vormistamine

Posted on

Töölähetus Töölähetuse vormistamine – selle selgitamiseks tuleb esmalt selgeks teha, mis on töölähetus – tööülesannete täitmine väljaspool töölepinguga ettenähtud töökohta (Töölepingu seaduse §21).  Seega on töölähetuse vormistamine vajalik, kui töötamine toimub väljaspool töölepinguga ettenähtud kohta. Töölepingus on vajalik kokku leppida töö tegemise koht vähemalt omavalitsusüksuse täpsusega. Kui töökohta pole lepingus kokku lepitud, siis loetakse selleks […]

Uncategorized

Negatiivne omakapital – mida teha?

Posted on

Negatiivne omakapital Negatiivne omakapital ja netovara nõuete mittetäitmine on päris paljude ettevõtjate aastaaruannetes esinev probleem. Äriseadustik nõuab negatiivse omakapitali vastavusse viimist seaduse nõuetega ning netovara suurendamist. Ja siit tekibki raamatupidamise küsimus – mida teha, et omakapital vastaks seaduses ettenähtule? Netovara Netovara on raamatupidamisbilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma. Äriseadustiku nõuded omakapitali taastamiseks on […]

Uncategorized

Korralik raamatupidamise algdokument – milline see on?

Posted on

Milline on korralik raamatupidamise algdokument? Kuidas lihtsalt ja kiiresti veenduda, kas Sinu ettevõtte raamatupidamise algdokumendid on seadusele vastavad? Kas võib teha ise parandusi algdokumentidele? Korralik raamatupidamise algdokumend – nõuded Mis on üldse raamatupidamise algdokument? See on majandustehingu toimumist kinnitav tõend. Raamatupidamise dokumentidele (algdokumentidele) kehtivad kindlad nõuded, mille täitmist on igal ettevõtjal lihtne kontrollida. Seega vaata üle, kas raamatupidamise jaoks […]

Uncategorized

Raamatupidamise sise-eeskirjad. Näidis

Posted on

Laadi endale arvutisse Raamatupidamise sise-eeskirjad.doc Kui leiad, et vajad detailsemat sise-eeskirja näiteks MTÜ-le, siis kasuta seda näidist: MTÜ raamatupidamise sise-eeskirjad detailne.doc   Kinnitatud ………. 201…..a. OÜ …… (edaspidi „ühing“) RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRI SISUKORD ÜLDINE.. 2 KONTOPLAAN.. 2 ARUANDED.. 2 RAAMATUPIDAMISE ALGDOKUMENTIDE KONTROLLIMINE.. 2 MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA RAAMATUPIDAMISREGISTRITE PIDAMINE 3 DOKUMENDIKÄIBE KORRALDAMINE.. 4 RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUS. 4 […]

Uncategorized

Ostu-müügi lepingu näidis

Posted on

Ostu-müügi lepingu näidis Raamatpidajalt tihti küsitav dokument – laadi blankett endale arvutisse: Ostu-müügi lepingu näidis.doc. OSTU- MÜÜGI LEPING  ………………………….. 2012.aasta Tartus, …………………………………………………, isikukoodiga ………………………………, aadressiga …………………………………., (edaspidi nimetatud MÜÜJA) ja …………………………………………………, isikukoodiga ………………………………, aadressiga …………………………………., (edaspidi nimetatud OSTJA), keda edaspidi nimetatakse käesolevas lepingus Poolteks, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas: Ostja ostab ja Müüja müüb […]