Alustav ettevõte – millal tekib TSD esitamise kohustus?

Mis on TSD deklaratsioon?

Alustasid ettevõtlusega – ettevõte on loodud. Tekib küsimus – millal on vaja hakata Maksu- ja Tolliametile esitama TSD deklaratsioone? Millest see sõltub? Enamasti esitab vajaliku deklaratsiooni raamatupidamine, kuid väikeettevõtte puhul saab sellega edukalt hakkama ka ettevõtte juhataja. Raamatupidamise ülesanne on sellisel juhul vajadusel vaid esitatud TSD deklaratsioonid üle kontrollida.

TSD = tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispenisoni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon. Nende maksudega maksustatakse näiteks väljamakstud töötasu, litsentsitasu, autoritasu, üüritasu, erisoodustused, väljamakstud dividendid, tehtud kingitused, üle maksuvaba piirmäära tehtud vastuvõtukulud.

Millal tekib kohustus hakata esitama TSD deklaratsioone?

Tulumaksuseadus §40. Tulumaksu kinnipidaja

(4) Tulumaksu kinnipidaja on kohustatud kandma kinnipeetud tulumaksu üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.
(5) Tulumaksu kinnipidaja on kohustatud esitama lõikes 4 nimetatud tähtpäevaks Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele maksudeklaratsiooni.

Tulumaksuseadus § 54. Tulumaksu deklareerimine ja tasumine
(1) Paragrahvi 48 alusel maksustamisele kuuluvaid erisoodustusi tegev isik või asutus on kohustatud esitama maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele maksudeklaratsiooni kalendrikuu jooksul tehtud erisoodustuste kohta.
(2) Residendist juriidiline isik ning §-s 53 nimetatud mitteresidendist juriidiline isik on kohustatud esitama maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele maksudeklaratsiooni §-des 49–53 nimetatud kulude ja väljamaksete kohta eelmisel kalendrikuul. Maksumaksja, kes on registreeritud käibemaksukohustuslane käibemaksuseaduse tähenduses, on kohustatud deklaratsiooni esitama, sõltumata tulumaksu maksmise kohustusest nimetatud maksustamisperioodil.

TSD esitamise tähtaeg

Seega TSD tuleb esitada järgneva kuu 10.kuupäevaks igal juhul, kui:

  • Sinu ettevõte on käibemaksukohuslane
  • Sinu ettevõttel oli eelmise kalendrikuu jooksul tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse või töötuskindlustusmaksetega seotud väljamakseid.
TSD esitamine – kust saab abi?
Kui vajad TSD esitamisel esimestel kordadel abi, siis kõige mahukamad abimaterjalid on üleval emta.ee kodulehel. Lisaks tasub deklaratsioonid võimalusel esitada e-maksuameti vahedusel, sest deklaratsiooni esiamisel läbi nimetatud portaali kuvatakse vead koheselt ning need on võimalik enne deklaratsiooni lõplikku kinnitamist parandada.
TSD parandamine – soovitame samuti kasutada e-maksuameti teenuseid, sest parandamisel on võimalik aluseks võtta juba esitatud deklaratsioon ning parandada sellel vaid puudustega andmed. Kogu ülejäänud infot pole vaja TSD parandamisel uuesti sisestada! Tee kiirelt mõne hiireklikiga vajalikud parandused ning kinnita deklaratsioon.

Ära hiline TSD esitamisega, tee seda õigel ajal – see on oluline!

Edu!